Varför uppstår flygrädsla?

Flygrädsla, eller aerofobi som det också kallas, är en av de allra vanligaste rädslorna i vårt moderna samhälle. Det beräknas att upp till 30 procent av befolkningen har någon form av flygrädsla och ungefär 8 procent har en så pass allvarlig fobi att de inte alls klarar av att resa med flygplan. Flygrädslan beror inte alltid på själva flygandet, utan kan utlösas av andra rädslor som har en anknytning till flygande – till exempel cellskräck eller höjdskräck. Flygfobi är inte en sjukdom, utan det är en irrationell rädsla som påverkar livskvaliteten negativt och gör att den drabbade begränsas i sitt liv. Tur är dock att det finns bussresor till sol och bad, bland annat med VL-Buss.

Flygrädsla kan skapa ångestkänslor hos de drabbade

Flygrädsla beror ofta på andra rädslor

Det finns många anledningar till varför flygrädsla uppstår. En av de vanligaste orsakerna är att man egentligen lider av någon annan fobi. För en person som har cellskräck eller klaustrofobi är det förstås en mardröm att sitta inlåst i ett trångt flygplan. Likaså är det naturligtvis traumatiskt för en person med höjdskräck att flyga. Flygfobi kan också bero på att man inte litar på själva flygtekniken, flygplanet eller piloterna. För någon som inte är insatt i flygteknik kan det vara obegripligt hur en farkost på hundratals ton kan hållas i luften.

Att sitta på ett flygplan kan göra att det känns som om man inte har kontroll över situationen. Det kan leda till obehagskänslor och rädsla. Om man dessutom har anlag för panikångest kan flygandet utlösa panikattacker. Vanliga symtom vid den typen av flygrädsla är andningssvårigheter, hjärtklappning, yrsel och skakningar. Ofta förvärras symtomen av att personen är rädd för att göra bort sig under flygningen. I värsta fall kan symtomen utlösas av något så till synes simpelt som att tänka på flygplan, läsa om dem eller se dem på film.

Traumatiska händelser kan skapa flygrädsla

Även nyheter och världsläget kan leda till att folk får flygrädsla. Det tydligaste exemplet på det var tiden efter 11 september-attackerna 2001. Attackerna, kombinerat med en global rädsla för nya terrorattacker, ledde till att flygresor minskade kraftigt i hela världen. Många flygbolag gick i konkurs. Med tanke på att tiotusentals flygplan gör resor utan problem varje dag är det förstås synd att olyckorna får så pass stor betydelse. Flygolyckor och terrorattacker får dock alltid mycket publicitet i media och det är förståeligt att det kan skrämma människor.

Flygrädsla kan även bildas om man är med om någon traumatisk händelse när man flyger. Några exempel på det kan vara om det är ovanligt stark turbulens, mycket dåliga väderförhållanden eller allmänt farliga situationer. Efter sådana händelser är det naturligt att känna att man aldrig kommer att sätta sin fot på ett flygplan igen. Det låter kanske absurt, men bland så är det bästa man kan göra efter en sådan situation att så fort som möjligt flyga igen. Annars finns det risk att minnet av den traumatiska händelsen utvecklas till en fobi.

Det går att bli av med sin flygrädsla

Flygrädsla är en av de vanligaste rädslorna. Orsaker och symtom är olika från person till person men ofta är flygrädslan förknippad med andra rädslor. Det finns psykologisk och psykiatrisk behandling att få. Det finns också gruppterapi. Ibland kan en person som lider av flygfobi hjälpa sig själv genom att lära sig mer om flygteknik och vilka säkerhetssystem som finns på moderna flygplan. Det första steget till att bli fri från sin rädsla är att försöka hitta de exakta orsakerna till varför den uppstår.